Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 28. dubna 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákony.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

 

Výklad

 

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

 

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet  znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo k částem naší služby.

 • Přidružený  znamená subjekt, který ovládá, je ovládán stranou nebo je pod společnou kontrolou strany, kde „kontrola“ znamená vlastnictví 50% a více akcií, podílů na vlastním kapitálu nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.

 • aplikace  znamená softwarový program poskytovaný společností stažený vámi na jakékoli elektronické zařízení s názvem Prev

 • Společnost  (v této Smlouvě označované buď jako „Společnost“, „My“, „My“ nebo „Naše“) označuje společnost S&A Prev AB, Brynhildsvägen 2, 187 73 Täby, Švédsko.

  Pro účely GDPR je společnost správcem údajů.

 • Země  odkazuje na: Švédsko

 • Správce údajů pro účely GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označuje společnost jako právnickou osobu, která sama nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • přístroj  znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Facebooková fanouškovská stránka  je veřejný profil s názvem Prev_health speciálně vytvořený společností na sociální síti Facebook, přístupný z  https://www.facebook.com/Prev_health-103993644450122/

 • Osobní data  jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.

  Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identita.

 • Servis  odkazuje na Aplikaci.

 • Poskytovatel služeb  znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Týká se společností třetích stran nebo jednotlivců zaměstnaných Společností za účelem poskytování Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, za účelem poskytování služeb souvisejících se Službou nebo za účelem pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

 • Služba sociálních médií třetích stran  odkazuje na jakýkoli web nebo jakýkoli web v sociální síti, prostřednictvím kterého se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet pro používání Služby.

 • Údaje o použití  odkazuje na data shromažďovaná automaticky, buď generovaná používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba návštěvy stránky).

 • Vy  znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji případně používá.

  Podle GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako Subjekt údajů nebo jako Uživatel, jelikož jste jednotlivcem využívajícím Službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

 

Typy shromažďovaných údajů

 

Osobní data

 

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k vašemu kontaktu nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město

 • Údaje o použití

Údaje o použití

 

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nejen, typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě naší služby nebo při přístupu ke službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

 

Společnost vám umožňuje vytvořit účet a přihlásit se k používání služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google

 • Facebook

 • Cvrlikání

 • Jablko

 

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím nebo nám jinak udělit přístup ke službě sociálních médií třetích stran, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již přidruženy k účtu vaší služby sociálních médií třetí strany, například vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo váš seznam kontaktů přidružený k tomuto účtu.

Můžete také mít možnost sdílet další informace se společností prostřednictvím účtu vaší služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace a osobní údaje, při registraci nebo jinak, dáváte Společnosti svolení je používat, sdílet a ukládat způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Informace shromážděné při používání aplikace

 

Při používání naší aplikace můžeme za účelem poskytování funkcí naší aplikace s vaším předchozím svolením shromažďovat:

 • Informace týkající se vaší polohy

 • Informace z telefonního seznamu vašeho zařízení (seznam kontaktů)

 • Obrázky a další informace z fotoaparátu a knihovny fotografií vašeho zařízení

 

Tyto informace používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší služby. Informace mohou být nahrány na servery společnosti a/nebo na server poskytovatele služeb nebo mohou být jednoduše uloženy ve vašem zařízení.

Přístup k těmto informacím můžete kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení zařízení.

Použití vašich osobních údajů

 

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu, včetně sledování používání naší Služby.

 • Správa vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele služby. Vámi poskytnuté osobní údaje vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.

 • Za plnění smlouvy: vývoj, dodržování a dodržování kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.

 • Chcete -li vás kontaktovat: Kontaktovat vás e -mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými podobnými formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich implementaci.

 • Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nepřijímat.

 • Správa vašich požadavků: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby, inzerovat vám na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu, za účelem zpracování plateb, abychom vás mohli kontaktovat.

 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převádět vaše osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo v jejím průběhu.

 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společných podniků nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou pod naší společnou kontrolou.

 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.

 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo ně. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se registrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, vašim kontaktům ve službě sociálních médií třetích stran se může zobrazit vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci zobrazit popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a prohlížet váš profil.

Uchování vašich osobních údajů

 

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud budeme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost bude rovněž uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, kromě případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů

 

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny do - a udržovány na počítačích mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po němž následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne všechny kroky přiměřeně nutné k zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů se neuskuteční do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení Vaše data a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

 

Obchodní transakce

 

Pokud se společnost podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji majetku, mohou být přeneseny vaše osobní údaje. Před přenosem vašich osobních údajů poskytneme oznámení a budou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

 

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další zákonné požadavky

 

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře v přesvědčení, že taková akce je nezbytná k:

 • Dodržujte zákonnou povinnost

 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti

 • Předcházejte nebo vyšetřujte možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou

 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti

 • Chraňte se před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

 

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinni je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 • Google Analytics

  Google Analytics je služba pro webovou analýzu nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webových stránkách. Google používá shromážděné údaje ke sledování a sledování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a přizpůsobení reklam vlastní reklamní sítě.

  Z některých funkcí Google Analytics se můžete odhlásit prostřednictvím nastavení mobilního zařízení, jako je nastavení reklamy na vašem zařízení, nebo podle pokynů uvedených společností Google v jejich zásadách ochrany osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

 • Firebase

  Firebase je analytická služba poskytovaná společností Google Inc.

  Z některých funkcí Firebase se můžete odhlásit prostřednictvím nastavení mobilního zařízení, jako je nastavení reklamy na vašem zařízení nebo podle pokynů poskytnutých společností Google v jejích zásadách ochrany osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy

  Také vám doporučujeme přečíst si zásady společnosti Google pro ochranu vašich dat:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  Další informace o tom, jaký typ informací shromažďuje Firebase, naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

Emailový marketing

Můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali pomocí bulletinů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který zasíláme, nebo nás kontaktovat.

 

Můžeme použít poskytovatele e -mailových marketingových služeb ke správě a odesílání e -mailů vám.

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme pro zpracování plateb používat služby třetích stran (např. Zpracovatelé plateb).

Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tyto platební procesory dodržují standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Behaviorální remarketing

Společnost využívá služby remarketingu k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

 • Google Ads (AdWords)

  Remarketingovou službu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.

  Na stránce Nastavení Google Ads se můžete odhlásit ze služby Google Analytics pro obsahovou reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google:  http://www.google.com/settings/ads

  Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics-  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

 • Cvrlikání

  Remarketingovou službu Twitter poskytuje společnost Twitter Inc.

  Z reklam založených na zájmech na Twitteru se můžete odhlásit podle těchto pokynů:  https://support.twitter.com/articles/20170405

  Více o postupech a zásadách ochrany osobních údajů na Twitteru se můžete dozvědět na jejich stránce se zásadami ochrany osobních údajů:  https://twitter.com/privacy

 • Perfektní publikum

  NowSpots Inc. poskytuje službu Remarketing Perfect Audience.

  Remarketing Perfect Audience můžete zrušit na těchto stránkách: Odhlášení platformy ( http://pixel.prfct.co/coo ) a Odhlášení partnera ( http://ib.adnxs.com/optout ).

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Perfect Audience naleznete na webové stránce Zásady ochrany osobních údajů a odhlášení společnosti Perfect Audience:  https://www.perfectaudience.com/privacy/

Ochrana osobních údajů GDPR

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas:  Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

 • Plnění smlouvy:  Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro všechny její předsmluvní závazky.

 • Právní povinnosti:  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na společnost vztahuje.

 • Životně důležité zájmy:  Zpracování osobních údajů je nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby.

 • Veřejné zájmy:  Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.

 • Oprávněné zájmy:  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností.

Společnost v každém případě ráda pomůže vyjasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že můžete uplatnit svá práva.

Podle těchto zásad ochrany osobních údajů a ze zákona, pokud jste v EU, máte právo:

 • Požádejte o přístup ke svým osobním údajům.  Právo na přístup, aktualizaci nebo odstranění informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete ke svým osobním údajům přistupovat, aktualizovat je nebo požádat o jejich odstranění přímo v sekci nastavení vašeho účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás a my vám pomůžeme. To vám také umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.

 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme . Máte právo na opravu všech neúplných nebo nepřesných informací, které o vás uchováváme.

 • Námitky proti zpracování vašich osobních údajů.  Toto právo existuje tam, kde se spoléháme na oprávněný zájem jako právní základ pro naše zpracování, a existuje něco o vaší konkrétní situaci, kvůli které chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů.  Máte právo nás požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud pro nás neexistuje vážný důvod pokračovat ve zpracování.

 • Požádejte o přenos svých osobních údajů.  Poskytneme vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, se kterými jste nám původně udělili souhlas nebo které jsme použili k plnění smlouvy s vámi.

 • Odvolejte svůj souhlas.  Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým konkrétním funkcím služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu údajů GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitky můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že před odpovědí na takové žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší identity. Pokud podáte žádost, pokusíme se vám co nejlépe odpovědět co nejdříve.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Chcete -li získat další informace, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), obraťte se na svůj místní úřad pro ochranu údajů v EHP.

Facebooková fanouškovská stránka

Správce údajů pro fanouškovskou stránku Facebooku

Společnost je správcem vašich osobních údajů shromážděných při používání služby. Jako provozovatel fanouškovské stránky na Facebooku  https://www.facebook.com/Prev_health-103993644450122/ , Společnost a provozovatel sociální sítě Facebook jsou společnými správci.

Společnost uzavřela smlouvy s Facebookem, které mimo jiné definují podmínky pro používání fanouškovské stránky na Facebooku. Tyto podmínky jsou většinou založeny na podmínkách služby Facebook:  https://www.facebook.com/terms.php

Navštivte zásady ochrany osobních údajů Facebooku  https://www.facebook.com/policy.php  další informace o tom, jak Facebook spravuje osobní údaje, nebo kontaktujte Facebook online nebo poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Statistiky Facebooku

Funkci Facebook Insights používáme v souvislosti s provozováním fanouškovské stránky na Facebooku a na základě GDPR, abychom získali anonymizované statistické údaje o našich uživatelích.

Za tímto účelem Facebook umístí soubor cookie do zařízení uživatele, který navštíví naši facebookovou fanouškovskou stránku. Každý soubor cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, s výjimkou případů, kdy je odstraněn před koncem tohoto období.

Facebook přijímá, zaznamenává a zpracovává informace uložené v souborech cookie, zejména když uživatel navštíví služby Facebook, služby poskytované jinými členy Facebook Fan Page a služby jiných společností, které používají služby Facebook.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů na Facebooku naleznete zde:  https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Vaše kalifornská práva na ochranu soukromí (kalifornský zákon Shine the Light)

 

Podle článku 1798 občanského zákoníku Kalifornie (kalifornský zákon Shine the Light) mohou obyvatelé Kalifornie s navázaným obchodním vztahem s námi jednou ročně požádat o sdílení svých osobních údajů s třetími stranami za účelem přímého marketingu třetích stran.

Pokud byste chtěli požádat o další informace podle zákona California Shine the Light a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kalifornská práva na ochranu soukromí pro nezletilé uživatele (kód Kalifornie pro podnikání a profese, oddíl 22581)

 

Sekce kódu 22581 pro Kalifornii pro podnikání a povolání umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online webů, služeb nebo aplikací, požádat a požádat o odstranění obsahu nebo informací, které veřejně zveřejnili.

Chcete -li požádat o odstranění těchto údajů, a pokud jste obyvatel Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uvést e -mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu.

Uvědomte si, že váš požadavek nezaručuje úplné nebo úplné odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon za určitých okolností odstranění nepovoluje ani nevyžaduje.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

 

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Dojem

S&A PREV AB

Brynhildsvägen 2
187 73 Taby

Švédsko

Telefon: +46 76250 20 69

E -mail: customer_support@preveu.com

DIČ: SE559204883801

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Na jakékoli změny vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e -mailem a/nebo viditelným oznámením o naší službě, než změna začne platit, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

 

Pokud máte nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: