Pravidla a podmínky

 

Poslední aktualizace: 2. dubna 2021

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Interpretace a definice

 

Výklad

 

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

 

Pro účely těchto podmínek:

 • aplikace  znamená softwarový program poskytovaný společností stažený vámi na jakékoli elektronické zařízení s názvem Prev

 • Obchod s aplikacemi znamená službu digitální distribuce provozovanou a vyvinutou společností Apple Inc. (Apple App Store) nebo Google Inc. (Google Play Store), do které byla aplikace stažena.

 • Přidružená společnost znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou strany, kde „kontrola“ znamená vlastnictví 50% a více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu .

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo k částem naší Služby ..

 • Země  odkazuje na: Švédsko

 • Společnost (v této Smlouvě označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „My“ nebo „Naše“) označuje společnost S&A Prev AB, Brynhildsvägen 2, 187 73 Täby, Švédsko.

 • přístroj  znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Zpětná vazba znamená zpětnou vazbu, inovace nebo vámi zaslané návrhy týkající se atributů, výkonu nebo funkcí naší služby.

 • Zboží se vztahuje na položky nabízené k prodeji ve Službě.

 • Objednávky znamenají váš požadavek na nákup zboží u nás ..

 • Propagační akce se vztahují na soutěže, loterie nebo jiné propagační akce nabízené prostřednictvím Služby.

 • Služba se týká aplikace.

 • Předplatné se týká služeb nebo přístupu ke Službě nabízené na základě předplatného společností vám.

 • Podmínky (také označované jako „Podmínky“) znamenají tyto Podmínky, které tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností ohledně používání Služby.

 • Službou sociálních médií třetích stran se rozumí jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny službou.

 • Vy  znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji případně používá.

  Podle GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako Subjekt údajů nebo jako Uživatel, jelikož jste jednotlivcem využívajícím Službu.

Potvrzení

Toto jsou podmínky upravující používání této služby a smlouva, která funguje mezi vámi a společností. Tyto podmínky stanoví práva a povinnosti všech uživatelů ohledně používání Služby.

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněn vaším přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují nebo používají Službu.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami vázáni. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Prohlašujete, že je vám více než 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke službě a její používání je také podmíněn vaším přijetím a dodržováním zásad ochrany osobních údajů společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání aplikace nebo webových stránek a sdělují vám svá práva na ochranu osobních údajů a to, jak vás zákon chrání. Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Zadávání objednávek zboží

Podáním objednávky zboží prostřednictvím Služby zaručujete, že jste ze zákona oprávněni uzavírat závazné smlouvy.

Tvé informace

Pokud si přejete zadat objednávku na zboží dostupné ve službě, můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací souvisejících s vaší objednávkou, mimo jiné včetně vašeho jména, vašeho e -mailu, vašeho telefonního čísla, čísla vaší kreditní karty, data vypršení platnosti Vaše kreditní karta, vaše fakturační adresa a vaše dodací údaje.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používat jakékoli kreditní nebo debetní karty nebo jiné platební metody v souvislosti s jakoukoli objednávkou; a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Odesláním takových informací nám udělujete právo poskytnout informace třetím stranám zpracovávajícím platby za účelem usnadnění dokončení vaší objednávky.

​​

Storno objednávky

Jakékoli zakoupené zboží lze vrátit pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami a našimi zásadami vrácení zboží.

Naše Zásady vrácení zboží jsou součástí těchto Obchodních podmínek. Přečtěte si prosím naše Zásady vrácení zboží, abyste se dozvěděli více o vašem právu na zrušení objednávky.

Vaše právo zrušit objednávku se vztahuje pouze na zboží, které je vráceno ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi. Měli byste také zahrnout všechny pokyny k produktům, dokumenty a obaly. Zboží, které je poškozené nebo není ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi, nebo které se nosí jednoduše po otevření původního obalu, nebude vráceno. Měli byste se proto o zakoupené Zboží přiměřeně starat, dokud je máte ve svém vlastnictví.

Peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vrácené Zboží. Použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili pro objednávku, a za takovou náhradu vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Nebudete mít žádné právo zrušit Objednávku na dodávku některého z následujících Zboží:

 • Dodávka zboží vyrobeného podle vašich specifikací nebo jasně přizpůsobeného.

 • Dodávka Zboží, které podle své povahy není vhodné vrátit, rychle se zhoršuje nebo je -li datum vypršení platnosti.

 • Dodávka Zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a bylo po dodání odpečetěno.

 • Dodávka Zboží, které je po dodání podle své povahy neoddělitelně smícháno s jinými položkami.

 • Dodávka digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s vaším předchozím výslovným souhlasem a uznali jste ztrátu práva na zrušení.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

Neustále aktualizujeme naši nabídku zboží ve službě. Zboží dostupné v naší službě může mít nesprávnou cenu, je popsáno nepřesně nebo není k dispozici a může dojít ke zpoždění při aktualizaci informací týkajících se našeho zboží ve službě a v naší reklamě na jiných webových stránkách.

Nemůžeme a nemůžeme zaručit přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací, včetně cen, obrázků produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí bez předchozího upozornění.

Cenová politika

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli před přijetím objednávky revidovat své ceny.

Uvedené ceny mohou být společností upraveny po přijetí objednávky v případě jakéhokoli výskytu ovlivňujícího dodávku způsobeného vládními opatřeními, změnami cel, zvýšenými poplatky za dopravu, vyššími směnnými náklady a jakoukoli jinou záležitostí mimo kontrolu společnosti . V takovém případě budete mít právo zrušit svoji objednávku.

​​

Platby

Veškeré zakoupené zboží podléhá jednorázové platbě. Platit lze různými způsoby platby, které máme k dispozici, jako jsou Visa, MasterCard, Affinity Card, karty American Express nebo online platební metody (například PayPal).

Platební karty (kreditní nebo debetní karty) podléhají ověřovacím kontrolám a autorizaci vydavatelem vaší karty. Pokud neobdržíme požadovanou autorizaci, neručíme za zpoždění nebo nedoručení vaší objednávky.

Předplatné

 

Období předplatného

Služba nebo některé její části jsou k dispozici pouze s placeným předplatným. Faktura vám bude účtována předem pravidelně a pravidelně (například denně, týdně, měsíčně nebo ročně) v závislosti na typu plánu předplatného, který si vyberete při nákupu předplatného.

Na konci každého období se vaše předplatné automaticky obnoví za přesně stejných podmínek, pokud jej nezrušíte nebo nezruší společnost.

Zrušení předplatného

Obnovení předplatného můžete zrušit buď prostřednictvím stránky nastavení svého účtu, nebo kontaktováním společnosti. Nedostanete náhradu za poplatky, které jste již zaplatili za aktuální období předplatného, a ke službě budete mít přístup až do konce aktuálního období předplatného.

Fakturace

Společnosti poskytnete přesné a úplné fakturační údaje včetně úplného jména, adresy, státu, PSČ, telefonního čísla a platné informace o způsobu platby.

Pokud k automatickému vyúčtování z jakéhokoli důvodu nedojde, společnost vystaví elektronickou fakturu s oznámením, že v určitém termínu musíte postupovat ručně, přičemž celá platba odpovídá fakturačnímu období uvedenému na faktuře.

Změny poplatků

Společnost může podle svého výhradního uvážení a kdykoli upravit poplatky za předplatné. Jakákoli změna poplatku za předplatné vstoupí v platnost na konci aktuálního období předplatného.

Společnost vám poskytne přiměřené předchozí oznámení o jakékoli změně poplatků za předplatné, aby vám poskytla příležitost ukončit vaše předplatné, než taková změna nabude účinnosti.

Vaše další používání Služby po účinnosti změny poplatku za předplatné představuje váš souhlas s platbou upravené částky poplatku za předplatné.

Vrácení peněz

S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, jsou zaplacené poplatky za předplatné nevratné.

Některé žádosti o vrácení peněz za předplatné mohou být společností posuzovány případ od případu a uděleny podle výhradního uvážení společnosti.

Propagační akce

Jakékoli propagační akce zpřístupněné prostřednictvím Služby se mohou řídit pravidly, která jsou odlišná od těchto Podmínek.

Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, přečtěte si příslušná pravidla a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla propagace v rozporu s těmito podmínkami, budou platit pravidla propagace.

Uživatelské účty

 

Když u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout vždy přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení Podmínek, které může mít za následek okamžité zrušení vašeho účtu v naší službě.

Zodpovídáte za zabezpečení hesla, které používáte pro přístup ke Službě, a za jakékoli činnosti nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo součástí naší služby nebo služby sociálních médií třetích stran.

Souhlasíte s tím, že své heslo nesdělíte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Nesmíte používat jako uživatelské jméno jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není v souladu s právními předpisy k použití, jméno nebo ochrannou známku, která podléhá jakýmkoli právům jiné osoby nebo subjektu, než jste vy, bez příslušného povolení, nebo jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Duševní vlastnictví

 

Služba a její původní obsah (kromě obsahu poskytovaného vámi nebo jinými uživateli), funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti a jejích poskytovatelů licencí.

Služba je chráněna autorskými právy, ochrannou známkou a dalšími zákony země i zahraničí.

Naše ochranné známky a obchodní oděvy nesmí být použity ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

Vaše zpětná vazba k nám

 

Přiřazujete veškerá práva, nároky a podíly na jakékoli zpětné vazbě, kterou Společnosti poskytnete. Pokud je z jakéhokoli důvodu takové postoupení neúčinné, souhlasíte s tím, že udělíte společnosti nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné celosvětové právo a licenci používat, reprodukovat, zveřejňovat, sublicencovat, distribuovat, upravovat a využívat takovou zpětnou vazbu bez omezení.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou společnosti.

Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo spojenou s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

 

Můžeme váš účet okamžitě zrušit nebo pozastavit, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte tyto podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu. Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu.

Omezení odpovědnosti

 

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, bude veškerá odpovědnost Společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek a vašeho výhradního opravného prostředku za vše výše uvedené omezena na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím Služby nebo 100 USD pokud jste prostřednictvím Služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy společnost ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, škod za ztrátu zisku, ztrátu dat nebo další informace, pro přerušení podnikání, pro zranění osob, ztrátu soukromí vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s používáním nebo neschopností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou, nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli ustanovením těchto podmínek), a to i v případě, že společnost nebo jakýkoli dodavatel byl upozorněn na možnost takových škod, a to i v případě, že náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v největší míře povolené zákonem.

Prohlášení „JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“

 

Služba je vám poskytována „JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“ a se všemi chybami a vadami bez jakékoli záruky. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony společnost výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné, implikované, zákonné nebo jiné, s ohledem na Služba, včetně všech implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení a záruk, které mohou vyplývat z jednání, průběhu výkonu, používání nebo obchodní praxe. Bez omezení výše uvedeného společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení, že služba splní vaše požadavky, dosáhne zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude pracovat s jakýmkoli jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, provozovat bez přerušení, splňovat jakékoli standardy výkonu nebo spolehlivosti nebo být bez chyb nebo že jakékoli chyby nebo vady mohou nebo budou opraveny.

Bez omezení výše uvedeného společnost ani žádný z jejích poskytovatelů neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost služby nebo informace, obsah a materiály či produkty zahrnuty na něm; (ii) že služba bude nepřerušovaná nebo bez chyb; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo měnu jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaného prostřednictvím Služby; nebo (iv) že služba, její servery, obsah nebo e-maily odeslané ze společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časové bomby ani jiné škodlivé součásti.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat. Ale v takovém případě budou výjimky a omezení uvedené v tomto oddíle aplikovány v nejvyšší míře vymahatelné podle příslušných zákonů.

Rozhodné právo

 

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se řídí zákony země, s výjimkou pravidel o kolizi zákonů. Vaše používání aplikace může také podléhat jiným místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

 

Pokud máte ohledně Služby jakékoli obavy nebo spory, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele Evropské unie (EU)

 

Pokud jste spotřebitelem Evropské unie, budete těžit z jakýchkoli kogentních ustanovení práva země, ve které máte bydliště.

Americká federální vláda Ustanovení o konečném použití

 

Pokud jste koncovým uživatelem federální vlády USA, naše služba je „komerční položka“, protože tento termín je definován v článku 48 CFR §2.101.

Soulad s právními předpisy USA

 

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje americké vládní embargo, nebo která byla vládou Spojených států označena za zemi „podporující teroristy“ a (ii) nejste uvedené na jakémkoli seznamu zakázaných nebo omezených stran vládou USA.

Oddělitelnost a prominutí

 

Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude takové ustanovení změněno a vykládáno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v maximální možné míře podle příslušných zákonů a zbývající ustanovení budou nadále plně účinná a účinná.

Zřeknutí se práva

Pokud zde není uvedeno jinak, neplnění práva nebo vyžadování plnění závazku podle těchto podmínek neovlivní schopnost strany uplatnit takové právo nebo takové plnění požadovat kdykoli poté, ani vzdání se porušení nebude znamenat zřeknutí se práva jakéhokoli následného porušení.

Interpretace překladu

 

Tyto podmínky mohly být přeloženy, pokud jsme vám je poskytli v naší službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto podmínek

 

Vyhrazujeme si právo, dle našeho výhradního uvážení, tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Pokud je revize významná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom před účinností jakýchkoli nových podmínek informovali alespoň 30 dnů předem. Co představuje podstatnou změnu, bude stanoveno na našem výhradním uvážení.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby po účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, přestaňte webové stránky a Službu používat.

Kontaktujte nás

 

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto podmínek, můžete nás kontaktovat:

E -mailem: info@preveu.com

Telefonicky: +91-9821670885

Navštívením této stránky na našem webu: https://www.thisisprev.com/